Giới thiệu

1. GIỚI THIỆU .

- Nhận thấy rất nhiều phòng nét còn đang sử dụng tốt từ 3-5 năm , nhưng vì do các lý do khác nhau mà các chủ phòng nét phải sang lại phòng nét. 

- Với mục đích giảm chi phí đầu tư 50% cho doanh nghiệp và phòng nét nhưng hiệu quả kinh doanh vẫn đạt được 100% hiệu suất, Hợp Nhất nhận thấy lợi ích thật sự mang lại cho khách hàng là rất lớn. 

- Khởi nghiệp kinh doanh trong bất cứ ngành nghề nào cũng cần đến máy tính, thiết bị văn phòng. Nhưng vốn ban đầu lại có giới hạn, lựa chọn máy tính cũ giúp bạn giảm được một khoản chi phí lớn , dành ngân sách tiết kiệm được đầu tư vào : Marketing, mặt bằng, nhân sự là một giải pháp an toàn và có hiệu quả cao hơn rất nhiều trong quá trình khởi nghiệp . 

- Rất nhiều khách hàng sai lầm khi nghĩ rằng cần phải có một cấu hình máy tính mạnh để làm việc nhưng thực chất theo kinh nghiệm lắp đặt và thanh lý 10 năm trong ngành máy tính . Tất cả các máy tính tầm >2tr điều có thể chạy tốt các chương trình dành cho văn phòng. 

2. MỤC TIÊU VỚI KHÁCH HÀNG. 

GIẢM CHI PHÍ ĐẦU TỪ CHO KHÁCH HÀNG TỪ 40% ĐẾN 70% 

HIỆU  QUẢ  KINH  DOANH   CỦA   KHÁCH   HÀNG   ĐẠT   99% 

KHẢ NĂNG THU HỒI VỐN CỦA KHÁCH HÀNG NHANH  GẤP ĐÔI